Ana Sayfa Gündem 5 Ocak 2023 54 Görüntüleme

Antalya Diploması Forumu Vakfı Kanunu TBMM’de kabul edildi

ANKARA (İGFA) – Türkiye’yi, diplomasi ve dış ilgiler istikametiyle tanıtacak, Türkiye’nin öteki ülkelerle dostluğunu, işbirliğini geliştirecek faaliyetlerde bulunacak Antalya Diplomasi Forumu Vakfının gerçekleştireceği başka faaliyetler düzenlemede şöyle sıralandı:

– Diplomasi alanında Türkiye’nin bölgesel ve global kıymetlerine katkıda bulunmak için nizamlı olarak tekrarlanacak forumla yıl içinde toplantı, konferans, seminer, sempozyum, kurs, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

– Türkiye’nin milletlerarası münasebetler ve diplomasi alanındaki katkılarını artırmak için yurt içi ve dışındaki üniversite ve sivil toplum örgütleri, ilgili öbür gerçek, hukuksal şahıslarla ortak projeler yürütmek, medyada periyodik yahut süresiz yayınlar yapmak yahut yaptırmak,

– Yurt dışında misal kuruluşlar, memleketler arası kuruluşlarla işbirliği yapmak, yurt içinde ve dışında bu düzenlemenin maksatlarını gerçekleştirmek için ilgili kurum, kuruluşlar ve bilgi bankalarıyla işbirliği yapmak, toplanan bilgileri dünyanın istifadesine sunmak,

– Düzenlenecek etkinlikler hakkında yurt içinde ve dışında kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi, etkinliklere iştirakin sağlanması, yönlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

– Bu yasanın emellerini gerçekleştirmek için; foruma gerçek ve hükmî bireylerle sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin iştirakini sağlamak, milletlerarası ilgiler ve diplomasi alanlarında kurulmuş kamu ya da özel kurum, kuruluşlarla işbirliği yapmak yahut ortak etkinlikler düzenlemek, bu alandaki akademik çalışmalara tıpkı yahut nakdi dayanak sağlamak.

Vakfın karar organı olacak mütevelli heyetinde 11 kişi yer alacak. Daimi üye sayısı 6 olup bunlar mevcut yahut eski Dışişleri Bakanları ile muvazzaf yahut emekli büyükelçiler yahut Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Siyasetler Heyeti üyeleri yahut Dış Ekonomik Bağlar Şurası üyeleri yahut TOBB İdare Şurası ve Genel Yönetim Konseyi üyeleri ortasından Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Daimi üyeler dışında, YÖK’ün memleketler arası bağlar ve hukuk alanında çalışan profesör unvanlı öğretim üyeleri ortasından seçeceği 2 kişi ile milletlerarası alakalar ve hukuk alanında faaliyet gösteren vakıf, dernek yahut fikir kuruluşlarının vazifelileri ortasından mütevelli heyet liderinin seçeceği 3 kişi, 5 yıl müddetle mütevelli heyet üyeliğini yürütecek.

Cumhurbaşkanı, mütevelli heyet liderini daimi üyeler ortasından seçecek.

Mütevelli Heyet, vakıf resmi senedinde değişiklik yapmaya yetkili olacak, yılda en az 2 kere toplanacak.

Vakfın idare heyeti, mütevelli heyet tarafından belirlenen 1 lider ve 6 üyeden oluşacak, vazife müddetleri 5 yıl olacak, yılda en az 4 kere toplanacak.

Vakfın denetleme şurası ise mütevelli heyet tarafından 5 yıl müddetle görevlendirilecek 5 üyeden meydana gelecek. Şuranın oluşumunda Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının temsilcilerine yer verilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarından vakıf organlarında görevlendirilen kamu işçisiyle vakfın toplantı, konferans üzere aktifliklerine katılan kamu işçisine ödenecek harcırahlar, vakıf bütçesinden ödenecek.

Kamu kurum ve kuruluşları dışından görevlendirilenlerle sonlu olmak üzere, vakfın organlarına, vakıf resmi senedi ile oluşturulacak yeni ünitelerine, foruma yahut forum kapsamındaki etkinliklere, vakıfça yazılı davet edilen iştirakçilere ödenecek fiyatlar ve harcırahlar, mütevelli heyet tarafından belirlenecek.

Vakıf, hedef ve faaliyetleri doğrultusunda yıllık bütçe yapacak.

Vakfın emeline uygun olmak üzere, her türlü birebir ve nakdi bağışlar, yurt içi ve yurt dışı her türlü eser, hizmet, menkul, gayrimenkul, irat ve vasiyet bağışları ile birebir ve nakdi yardımlar, vakıf faaliyetlerinden elde edilen çeşitli gelirler, vakıf taşınır ve taşınmaz varlıklarıyla öteki haklarının kıymetlendirilmesi ile sağlanan gelirler, cumhurbaşkanı kararıyla genel bütçeden ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak fiyatlar, vakfın gelirleri ortasında yer alacak.

Vakıf, faaliyetleri hasebiyle yapılan süreçler istikametinden harçlardan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar nedeniyle damga vergisinden, kiraya verilmemek kuralıyla sahip olduğu taşınmazları münasebetiyle emlak vergisinden muaf tutulacak.

Vakıf, cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara öbür kanunlarla tanınan vergi, fotoğraf ve harç istisnalarından yararlanacak. Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar, Kurumlar Vergisi Kanunu kararları çerçevesinde gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıyeten gösterilmek kuralıyla bildirilecek gelirlerden yahut kurum çıkarından indirilebilecek.

Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfının yanı sıra Antalya Diplomasi Forumu Vakfında da vazife alanlardan emeklilik yahut yaşlılık aylığı kesilmeyecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde vakfın kuruluş süreçlerinde kullanılmak ve kalanı kuruluş tamamlandıktan sonra Bakanlık bütçesinden 5 milyon lirası vakfa aktarılacak.

Vakfın kuruluş merkezi olarak kullanılmak üzere, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülen taşınmaz üzerinde vakıf lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edilecek.

gaziantep escort bayan gaziantep escort turkhacks.com hack forumu hacker sitesi muğla escort escort fethiye escort bodrum escort marmaris izmir escort Manavgat Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler istanbul escort